Česky

Pražení

 

Pražení kávy je velkým uměním a nejcitlivější částí úpravy kávy vůbec. Kávová zrnka se praží za vysokých teplot v pražících strojích, nad kterými dohlíží zkušený odborník - pražič.

Systém pomalého a ekologického pražení čistým vzduchem zajistí perfektní distribuci tepla a stálou barvu pražené kávy, plnou chuť a aroma pro každé zrnko jednotlivě. Káva je pražená pomalu a jemně právě skrz proud horkého čistého vzduchu.

Velikost a tvar zrna jsou důležitými elementy, jež je nutno vzít v úvahu při pražení kávy, aby se zrna nespálila. Při vyšší teplotě pražení získává káva tmavší barvu, zatímco méně pražená je světlejší. Vlivem teploty 180-230 °C dochází uvnitř kávového zrna k chemické reakci, kdy se přeměňují škroby na cukry, tvoří se a odbourávají různé druhy kyselin a bílkoviny, ty se mění na peptidy, které se vylučují jako oleje. Zároveň dochází k odpařování vlhkosti a oxidu uhličitého. Káva při tomto procesu přijde asi o 15-20% své hmotnosti a naopak nabývá na svém objemu asi o 40%. Neobyčejně významnou roli během celého pozvolného procesu hraje přesná regulace teploty a času pražení. Po upražení se kávová zrnka vysypou z pražící pece a dále následuje rychle ochlazení, aby nedošlo k výraznější ztrátě eterických olejů.

Postup pražení je u všech významných firem stanoven podle přísných zásad, které zpravidla vycházejí z dlouholetých zkušeností. Káva se praží na různé stupně podle spotřebitelských zvyklostí odběratelů. Skandinávci preferují světlejší praženou kávu, zatímco v zemích Jižní a Střední Ameriky, v Itálii a Francii je preferovaná káva silně pražená. Tato úprava je i vhodná pro přípravu espresso kávy. Káva je poté balena do spotřebitelských a transportních obalů, přičemž je pro zachování a prodloužení trvanlivosti kávy užíváno balení v ochranné atmosféře, vakuu.

Zrnková káva obsahuje různé plyny (mimo jiné i oxid uhličitý), které se následně uvolňují. Proto je nutné, zakomponovat do balení ventil, který jednak chrání aroma kávy a současně umožňuje unikání plynů. Ventil rovněž zabezpečuje, aby se do balení nedostal kyslík.